Motta offerter inom 24 timmar!
Tillverkad i Europa, upplev senior kvalitet
Snabb leverans garanterad med vårt omfattande lager
Utnyttjar 30 års erfarenhet
Anpassad rådgivning från en filter specialist

Begär en offert för: Hybride Combi Technology

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Ange ett nummer från 16 till 18.

Ange dina uppgifter för att ladda ner produktspecifikationerna.

Ange ett nummer från 13 till 15.

Hybride Combi Technology

Hybride Combi Technology är ett innovativt självrengörande filtreringssystem som använder hybridteknik för att hantera envisa föroreningar i vätskor. Den finns i olika konfigurationer och utföranden och kombinerar borst- och sprutmunstycksmetoder för effektiv ytrengöring, vilket ger en automatisk, tillförlitlig lösning för olika industriella behov.

Förvänta dig en offert inom 24 timmar. Tack vare vårt omfattande lager kan vi även erbjuda bekväm 1-dagsleverans. Frakt tillgänglig över hela världen. Tillverkad i Europa: Bevittna oöverträffad kvalitet.


Hybride kombiteknik: Höjdpunkten av filtreringseffektivitet

Hybride Combi Technology utmärker sig med sin unika kombination av borst- och spraymunstycksteknik, vilket ger effektiv rengöring av filterytan. Detta självrengörande filtersystem är särskilt utformat för att hantera vätskor med envisa föroreningar eller sediment som annars är svåra att avlägsna. Systemet finns i en mängd olika versioner, inklusive Y-form, L-form och O-form, som alla är skräddarsydda för specifika anslutningspositioner och filtreringskrav. Filterdukarna har en selektivitet från 25 till 3.000 mikrometer och tillverkas av material som rostfritt stål 304, rostfritt stål 316, rostfritt stål 316 Wedge Wire-material eller rostfritt stål i kombination med en filterduk av nylon. Den självrengörande funktionen är helt automatisk och utlöses av en ökad tryckskillnad, vilket garanterar optimal prestanda hela tiden. Beroende på processen kan systemet installeras inline eller by-pass, vilket ger flexibilitet i tillämpningen.

Olika tillämpningar av Hybride Combi teknologin

Hybride Combi Technology används i en mängd olika tillämpningar, bland annat

 • Filtrering av avloppsvatten, effektivt avlägsnande av fasta föroreningar.
 • Behandling av källvatten för att bevara den naturliga renheten.
 • Processvatten, effektivisering av industriella processer.
 • Rening av dricksvatten för att garantera säkerhet och renlighet.
 • Kylvattensystem, förbättring av prestanda.
 • Terrängvatten, som bidrar till markavvattningsprocesser.
 • Hantering av lakvatten, hjälp vid kontroll av avrinning från deponier.
 • Filtrering av gråvatten, ytvatten och havsvatten för att säkerställa optimal vattenkvalitet.

Branschöverskridande användning av Hybride Combi-tekniken

Hybride Combi Technology används i stor utsträckning inom olika branscher, t.ex:

 • Petrokemisk industri, offshoreindustri samt olje- och gasindustri, för inloppsvatten, bruksvatten, avloppsvatten, kylvatten, injektionsvatten, ballastvatten och spolning av rörledningar.
 • Livsmedels- och dryckesindustrin, upprätthållande av hygien och säkerhet vid livsmedelsbearbetning.
 • Jordbrukssektorn och växthusbyggnad, säkerställer vattenkvaliteten för odling av grödor.
 • Avloppsreningsverk som effektiviserar avfallshanteringen.
 • Vattenrening, avfallshantering, kemisk industri, stålbearbetning, läkemedelsindustri och fordonsindustri.
 • Och många andra där effektiv och tillförlitlig filtrering är av största vikt.

Hybride Combi Technology

Hybride Combi Technology är ett innovativt självrengörande filtreringssystem som använder hybridteknik för att hantera envisa föroreningar i vätskor. Den finns i olika konfigurationer och utföranden och kombinerar borst- och sprutmunstycksmetoder för effektiv ytrengöring, vilket ger en automatisk, tillförlitlig lösning för olika industriella behov.

Förvänta dig en offert inom 24 timmar. Tack vare vårt omfattande lager kan vi även erbjuda bekväm 1-dagsleverans. Frakt tillgänglig över hela världen. Tillverkad i Europa: Bevittna oöverträffad kvalitet.