Motta offerter inom 24 timmar!
Tillverkad i Europa, upplev senior kvalitet
Snabb leverans garanterad med vårt omfattande lager
Utnyttjar 30 års erfarenhet
Anpassad rådgivning från en filter specialist

Produktion PTFE specialtillverkade filterpåsar Biomassa

I slutet av maj 2020 fick vi en webbförfrågan om tillverkning av skräddarsydda filterstrumpor avsedda för en biomassafabrik. Den här anläggningen levererar värme till Westland genom förbränning av biomassa i en vedeldad panna. Filterpåsarna, som är viktiga för filtrering av rökgaser, hänger över en stålkorg. Med tanke på de höga driftstemperaturerna har PTFE valts som material för filterpåsarna.

Dagen därpå besökte vårt säljteam fabriken för att hämta ett gammalt påsfilter och bekanta sig med installationen. Väl tillbaka på vårt kontor genomförde vi en grundlig bedömning, mätning och testning av filterpåsen. Därefter lämnade vi omedelbart en offert för leverans av 100 PTFE-filterpåsar samma dag. Det valda PTFE-materialet klarar temperaturer på upp till 250 °C, och tygtjockleken har optimerats för effektiv rengöring med luft vid 6 bar. Exteriören är också lämplig för kalkmålning. Med tanke på att systemet, och därmed filterpåsen, är i drift dygnet runt under höst- och vintermånaderna är hållbarhet och tillförlitlighet av största vikt.

Trots de utmaningar som Corona-krisen innebar när det gällde att få tag på PTFE-material, vilket ledde till vissa produktions- och leveransförseningar, lyckades vår filterspecialist inom fältservice leverera de specialtillverkade filterstrumporna och den medföljande stödkorgen till den avsedda platsen. Partiet används inledningsvis i en särskild testavdelning och kommer att bli föremål för ytterligare beställningar om testerna visar sig vara framgångsrika och filtermaterialet visar sig tåligt mot höga temperaturer och tryck.

Kontakta en av våra filtreringsspecialister för omfattande filtreringslösningar och en kostnadsfri offert på skräddarsydda lösningar. Vi är fast beslutna att hjälpa dig. Vårt team av filterspecialister är tillgängligt 24/7.

Med över 30 års specialisering inom vätskefiltrering står JMF-Filters B.V. för obunden och lösningsorienterad service. Gör det smarta valet – köp dina filter från JMF-Filters B.V.